Praktische hulp.

Huisbezoek

Nieuwe gezinnen krijgen, als ze dat wensen, een kennismakingsbezoek van twee ervaren Rett ouders om hen welkom te heten bij de vereniging en om de dringendste vragen te beantwoorden. We bieden hen bij die gelegenheid ook een uitgebreid infopakket aan.

Financieel

We bieden Rett gezinnen financiële bijstand op drie manieren:

  • Elke Rett patiënt van onze vereniging kan een eenmalige financiële tussenkomst krijgen bij de aankoop van gespecialiseerde hulpmiddelen of diensten. We kregen giften speciaal voor dit doel en zijn blij op die manier een stukje van de vele extra kosten die een zware handicap met zich meebrengt te kunnen verlichten.
  • We komen tussen in de kosten wanneer ouders een internationaal Rett congres willen bijwonen. Ouders die willen deelnemen aan een internationale Rett bijeenkomst, kunnen vooraf een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten van vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Afhankelijk van het dossier zal een percentage daarvan terugbetaald worden. Het aantal tussenkomsten per ouder is beperkt, teneinde iedereen de kans te geven te kunnen deelnemen. We vragen als tegenprestatie een verslag van de bijeenkomst, zodat andere ouders kunnen meegenieten van de opgedane ervaringen.
  • Onze vereniging wil alle Rett meisjes en vrouwen de kans geven om te kunnen communiceren. We investeren in het opleiden van de omkadering van onze Rett meiden om dat mogelijk te maken. Daartoe bieden we alle leden van de vereniging een startpakket van 16 uur met onze communicatiecoach aan.