Bijeenkomsten.

We organiseren jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor Rett gezinnen en voor Rett ouders. We vinden het belangrijk om deelname aan deze bijeenkomsten mogelijk te maken voor een zeer democratische prijs, zodat financiële overwegingen voor geen enkel gezin een reden hoeven te zijn om niet deel te nemen.

We hopen deze belangrijke pijler van onze werking opnieuw te kunnen opnemen na de coronapandemie en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Familiedag

Elk jaar – zonder coronamaatregelen – organiseren we een familiedag voor alle Rett gezinnen. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten voor Rett meisjes, broers en zussen. Vrijwilligers leiden alles in goede banen. Een gastspreker wordt uitgenodigd om een Rett gerelateerd thema in detail te belichten. Het is een ontspannen dag samen met mensen die begrijpen wat het betekent om met Rett te leven.

Nieuwjaar

Eens per jaar worden alle ouders uitgenodigd om elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar te wensen en om bij te praten. Het is een avondje uit zonder kinderen, een avondje waarop de Rett zorgen even op de achtergrond kunnen worden geparkeerd.

Najaar

De tijdspanne tussen familiedag in april en de nieuwjaarsviering bleek te lang. Er was bij vele ouders de behoefte om elkaar vaker te zien en van gedachten te wisselen. Sinds een paar jaar organiseren we dan ook een najaarsbijeenkomst voor alle Rett ouders.